46 دانشگاه ایران در میان برترین دانشگاه های جوان

پایگاه رتبه بندی تایمز، رتبه بندی دانشگاه های جوان دنیا را در سال 2024 منتشر کرد و در این فهرست 46 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در رتبه بندی حضور دارند.