کوچکترین مودی مالیاتی کشور اهل کردستان است

سنندج- ایرنا- کم سن ترین مودی مالیاتی کشور به نام "کارزان ساعدموچشی" در شهرستان کامیاران استان کردستان شناسایی شد.