کنایه جلیلی به ظریف:تبریک می گویم پیروزی تیم والیبال در مقابل امریکا را، البته اگر باز نگویند خود امریکا خواسته ببازد

سعید جلیلی در پاسخ به سوالات بخش اول مناظره دوم گفت: من هم تبریک عرض می کنم پیروزی تیم والیبال بویژه بر آمریکا را. البته اگر نگویند که خود آمریکا نمیخواست برنده شود!