کابل: دفتر نظام مهندسی ایران در بخش معادن افغانستان افتتاح می شود

تهران- ایرنا- روابط عمومی وزارت صنعت و تجارت افغانستان از افتتاح دفتر نظام مهندسی ایران در بخش معادن در این کشور آسیای میانه خبر داد.