پیش بینی مهم از قیمت دلار تا پایان دولت رئیسی

امروز مطالبی همچون آقای فرزین، چرا بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز شبکه بانکی را اعلام نمی کند؟، ماجرای عجیب در ولتجار | دو روز مانده به عید در این شرکت چه خبر بود؟، هدف وهور از تاسیس سلسله شرکت های زیرمجموعه چیست؟ ...