پیش بینی قیمت دلار 21 تیر1403

قیمت دلار روز چهارشنبه با کاهش 500 تومانی در کریدور پنجم یک پله عقب نشینی کرد. با وجود اینکه به نظر می رسید سیاست گذار قصد دارد با ارزپاشی از رکود محرم بهره بگیرد و دلار را در کف قیمت نگه دارد اما معامله گران و ...