پیش بینی تورم نزولی تا پایان سال

نرخ تورم سالانه در پایان اسفند 1402با کاهشی 6.9واحد درصدی به 40.7درصد رسید و انتظار می رود که امسال سطح عمومی قیمت ها در طول ماه های پیش رو در کانال 30درصد نوسان داشته باشد و اگر بانک مرکزی سیاست ضدتورمی خود را ادامه ...