پیش بینی بورس در سال 1403

تهدید هایی نیز برای بازار سرمایه در سال 1403 وجود دارد که مهمترین تهدید افزایش نرخ بهره بدون ریسک به 34 درصد است، اما بازار کاملا ارزنده است. ...