وعده طیب نیا مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان درباره معافیت مالیاتی کارمندان + فیلم

علی طیب نیا مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان گفت: سقف معافیت مالیاتی کارمندان را دو برابر می کنیم.