ما 2 دولت در ایران داریم، دولتی که اسلحه و زور دارد و دولتی که قدرتی ندارد

حسین راغفر اقتصاد دان در گفت و گو با دیده بان ایران: عنای شعار تک نرخی کردن ارز کاندیداهای ریاست جمهوری این است که دلار را به 200 هزار تومان برسانیم/ شعار قالیباف ...