قیمت جدید لاستیک اعلام شد

سخنگوی اتاق اصناف گفت: قیمت جدید لاستیک سایز 13 جدید یک میلیون و 50 هزار تومان شده و لاستیک سایز 656514 پیش از این یک میلیون و 20 هزار تومان بود که در حال حاضر به یک میلیون و 160 هزار تومان رسید.