قیمت انواع ترشی در میادین و بازار های میوه و تره بار اعلام شد

طبق نرخنامه جدید سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع ترشی در میادین میوه و تره بار تهران اعلام شد.