ظریف: خطر خصولتی ها از دولتی ها بدتر است

نشست اعضای مجمع کارآفرینان ایران با حضور محمدجواد ظریف روز سه شنبه (19 تیرماه 1403) با هدف مشارکت در انتخاب تیم اقتصادی دولت چهاردهم در محل مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد. ...