طعنه آذری جهرمی به معاون رئیسی؛ کاهش تورم مومنانه!

آذری جهرمی به اظهارات معاون پارلمانی رئیسی درباره تک رقمی شدن تورم در پایان سال 1407 واکنش نشان داد. سید محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت سیزدهم ...