سورپرایز پزشکیان و طیب نیا برای کارمندان، حقوق بگیران و کسبه/ افزایش سقف معافیت مالیاتی (فیلم)

طیب نیا گفت: در حوزه مشاغل باید معافیت مالیاتی را به 3 برابر افزایش دهیم. معافیت حقوق بگیران نیز باید به 2 برابر ارتقا یابد و سالانه متناسب با تورم تعدیل یابد.