سد سهند هشترود سرریز کرد

فرماندار هشترود گفت: در پی بارندگی های اخیر حدود 85 درصد از ظرفیت مخزن سد سهند پر شد و این سد به مرحله سرریز شدن رسید.