رئیس سازمان ثبت اسناد: برای تهیه نقشه و مستندسازی هیچ هزینه ای را از واحد های صنعتی دریافت نمی شود/معاون وزیر صمت: اراضی شهرک های صنعتی دولتی و غیر دولتی مستندسازی می شوند

تفاهم نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با هدف مستندسازی حقوق ارتفاقی حفظ و حراست اراضی و املاک متعلق به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت شهرک های صنعتی ...