در سال 1403 نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت

با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه به نقطه و همچنین هدف گذاری متغیرهای پولی در سال جاری توسط بانک مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.