جریمه 4.6 میلیارد ریالی برای فروش گازوئیل یارانه ای در بستان آباد

تبریز - ایرنا - مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: فروشنده و حامل مواد سوختی یارانه دار در بستان آباد به علت فروش خارج از ضابطه به پرداخت چهار میلیارد و 633 میلیون ریال جریمه محکوم شدند.