تصویب قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان، کار شاخص دولت سیزدهم در کشور

مدیر صندوق بازنشستگی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: کار شاخصی که انجام گرفته تصویب قانون متناسب سازی بود که در برنامه هفتم توسعه به آن توجه صورت گرفته و در قانون بودجه 1403 احکام آن دیده شد.