برنامه های رئیس جمهور منتخب برای اقتصاد کشور و معیشت مردم

صبح امروز (شنبه 16 تیر ماه) مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور کشور و منتخب مردم، معرفی شد؛ بر این اساس با توجه به برنامه های اعلامی وی در دوره های انتخاباتی ...