ببینید/ ویدیوی کامل سخنان طوفانی و آتشین ظریف در تلویزیون

ظریف گفت: تاریخ را عوض نکنید مردم دیدند در سال 95 و 96 تورم تک رقمی شد، تحریم را با عدد نمی شمارند که دائم می گویند بعد از برجام تحریم شده؛ به من بگویید نفت و پتروشیمی و بیمه و بانک را کجا تحریم کردند.