ببینید | تایید سخنان ظریف توسط پورمحمدی درباره شل شدن تحریم های نفتی ایران در دوره بایدن / اشاره به شیوه قرارداد زاکانی با چینی ها

پورمحمدی اعلام کرد: بایدن فروش نفت ایران را تسهیل کرد، زاکانی با پول نفت در چین قرارداد بسته است.