ایجاد تقاضا برای ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر با راه اندازی تابلوی سبز بورس

تهران- ایرنا- وزیر نیرو گفت: مهم ترین کاری که در حوزه نیروگاه های تجدیدپذیر باید انجام می دادیم، ایجاد تقاضا برای ساخت نیروگاه بود که با تعیین نرخ و ایجاد تابلوی سبز، انجام شد.