استفاده از هوش مصنوعی برای کاهش شدت مصرف انرژی در ایران

تهران - ایرنا - یک کارشناس اقتصادی گفت: مدیریت مصرف بالای انرژی که هم اکنون مسئله مهمی برای کشور ما است با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی می تواند اصلاح شود.