استانداردسازی بین المللی معادن برای جذب سرمایه گذاران خارجی

تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: استانداردسازی جهانی در حوزه معادن، سرمایه گذاران خارجی را جذب می کند و منجر به ارتباط و تعاملات خارجی و تجاری می شود.