ارتباط تجاری ایران با جهان قطع می شود؟ | 8 دلیل در رد دلایل موافقان تعطیلی روز شنبه

تعیین تکلیف نهایی درباره تعطیلی پنجشنبه یا شنبه ازسوی کمیسیون اجتماعی مجلس در شرایطی است که اظهارنظرها ازسوی موافقان و مخالفان تعطیل شدن روز شنبه همچنان ادامه دارد و برخی می کوشند تعطیلی روز شنبه را به عنوان مطالبه ای ...