آغاز اقدامات ویژه قضایی برای اجرای رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه گمرک

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه گمرک، اقدامات ویژه قضایی برای اجرای این رأی در استان آغاز شده و تمام ماشین آلات و تجهیزات مشمول آن ظرف یک هفته در بنادر و ...