نسخه پایه نسخه حرفه ای نسخه تجاری نسخه حرفه ای       نمایندگی ساده نمایندگی ارشد
قیمت سامانه

350000

600000 900000 1200000 . . ٠ 2000000 2500000
پیامک فارسی 110 100 90 67 . . . 67 67
دریافت پیامک کاملاً رایگان کاملاً رایگان کاملاً رایگان کاملاً رایگان ۰ ۰ ۰ کاملاً رایگان کاملاً رایگان
شارژ هدیه (ریال) 10000 20000  30000  50000        60000  70000 
خرید و فعال سازی آنلاین